ออนเซ็น

ห้องอาบน้ำกลางแจ้งแบบจองเหมา คิ โนะ กะ

ห้องอาบน้ำกลางแจ้งแบบจองเหมา
คิ โนะ กะ

รู้สึกผ่อนคลายอิริยาบถไปกับไออุ่นของหินได้ที่คิ โนะ กะ
ให้ท่านได้สัมผัสความหรูหราในบรรยากาศเงียบสงบ
นำคุณสู่อีกช่วงเวลาในอดีต สุดยอดแห่งความสุขกับการแช่น้ำแร่ผ่อนคลายเป็นของท่านแล้ว・・・