ออนเซ็น

ห้องอาบน้ำขนาดใหญ่ชมวิวได้ ซันโบ โนะ ยุ

ห้องอาบน้ำขนาดใหญ่ชมวิวได้ ซันโบ โนะ ยุ

ท่านสามารถมองออกไปชมภูมิทัศน์ของธรรมชาติเขียวชอุ่มของบรรดา "ภูเขาฮิเอซัง" พร้อมสัมผัสกับความอุ่นใจที่เกิดขึ้นจากน้ำแร่ ทัศนียภาพของภูเขาและท้องฟ้าที่อยู่เบื้องหน้า