ออนเซ็น

ออนเซ็น

การเพลิดเพลินกับการอาบน้ำแบบญี่ปุ่น

การเพลิดเพลินกับการอาบน้ำแบบญี่ปุ่น

มารยาท

 • ไม่ควรนำผ้าขนหนูเข้ามาในบ่อน้ำร้อน

  ไม่ควรนำผ้าขนหนูเข้ามาในบ่อน้ำร้อน
 • ไม่ควรซักเสื้อผ้า

  ไม่ควรซักเสื้อผ้า
 • ไม่ควรว่ายน้ำหรือกระโดดลงบ่อน้ำร้อน

  ไม่ควรว่ายน้ำหรือกระโดดลงบ่อน้ำร้อน
 • ไม่ควรนำอาหารและเครื่องดื่มเข้าไปในห้องอาบน้ำ

  ไม่ควรนำอาหารและเครื่องดื่มเข้าไปในห้องอาบน้ำ