ออนเซ็น

ออนเซ็น

ยูโมโตะคังมนต์เสน่ห์แห่งออนเซ็น 7 รูปแบบ
คลายอารมณ์ด้วยการชมทิวทัศน์ของทะเลสาบบิวะไปพร้อมๆกับแช่บ่อออนเซ็นที่อุดมด้วยแร่ธาตุซึ่งจะซึมเข้าสู่ผิวทำให้ผิวพรรณดี

ห้องอาบน้ำกลางแจ้งบนชั้นสูงสุด
เงะชิน โนะ ยุ

ห้องอาบน้ำกลางแจ้งบนชั้นสูงสุด เงะชิน โนะ ยุ รายละเอียด

ห้องอาบน้ำกลางแจ้ง โทเง็น โชโย

ห้องอาบน้ำกลางแจ้ง โทเง็น โชโย รายละเอียด

ห้องอาบน้ำขนาดใหญ่ชมวิวได้
โคโบ โนะ ยุ

ห้องอาบน้ำขนาดใหญ่ชมวิวได้ โคโบ โนะ ยุ รายละเอียด

ห้องอาบน้ำขนาดใหญ่ชมวิวได้
ซันโบ โนะ ยุ

ห้องอาบน้ำขนาดใหญ่ชมวิวได้ ซันโบ โนะ ยุ รายละเอียด

ห้องอาบน้ำขนาดใหญ่ครบวงจร

ห้องอาบน้ำขนาดใหญ่ครบวงจร รายละเอียด

ห้องอาบน้ำกลางแจ้งแบบจองเหมา
อิชิ โนะ เนะ

ห้องอาบน้ำกลางแจ้งแบบจองเหมา อิชิ โนะ เนะ รายละเอียด

ห้องอาบน้ำกลางแจ้งแบบจองเหมา
คิ โนะ กะ

ห้องอาบน้ำกลางแจ้งแบบจองเหมา คิ โนะ กะ รายละเอียด