คำถามที่พบบ่อย

  • การรับส่ง
  • การแช่ออนเซ็น
  • ห้องพัก
  • ค่าบริการ
  • แหล่งท่องเที่ยวบริเวณใกล้เคียง การเดินทางและอื่นๆ
Q.มีบริการรับส่งหรือไม่? เสียค่าใช้จ่ายหรือไม่?
A.มีบริการรับส่งฟรีจนถึงสถานีโอโงโตะออนเซ็น สาย JR โคเซอิ
Q.ต้องแจ้งการรับส่งล่วงหน้าหรือไม่?
A.ทางเราจะไปรับในวันที่ท่านโทรศัพท์แจ้งเมื่อถึงสถานีรถไฟ
Q.พูดภาษาญี่ปุ่นไม่ได้ ตอบรับโทรศัพท์ด้วยภาษาอื่นได้หรือไม่?
A.ตอบรับด้วยภาษาอังกฤษ ภาษาจีน และภาษาเกาหลี
Q.ไม่ได้พกโทรศัพท์มือถือที่ใช้ในประเทศญี่ปุ่น จะติดต่อได้ทางไหนบ้าง?
A.ท่านสามารถใช้โทรศัพท์สาธารณะที่สถานีโอโงโตะออนเซ็น
Q.มีบริการส่งหลังจากเช็คเอาท์หรือไม่?
A.เรามีบริการรับส่งตามกำหนดเวลา คือ ไปส่งที่สถานีโอโงโตะออนเซ็นในเวลา 8:30, 9:10, 10:00, 11:00 และไปส่งที่สถานีซากาโมโตะในเวลา 9:25, 10:30
Q.สวมชุดว่ายน้ำลงแช่ออนเซ็นได้หรือไม่?
A.ขออภัย สวมชุดว่ายน้ำลงแช่ออนเซ็นไม่ได้
Q.ต้องการแช่ออนเซ็นอย่างเดียวและสามารถใช้บ่อออนเซ็นกลางแจ้งส่วนตัวได้หรือไม่?
A.กรุณาจองก่อน ซึ่งท่านสามารถใช้บริการได้ 50 นาทีโดยเลือกในเวลาใดเวลาหนึ่ง คือ เวลา 13:00, 14:00 หรือ 15:00
Q.มีค่าใช้จ่ายสำหรับบ่อออนเซ็นกลางแจ้งส่วนตัวหรือไม่?
A.เก็บค่าบริการแช่ออนเซ็นแบบไม่มีที่พัก 1600 เยน x จำนวนคน + ค่าบ่อออนเซ็นกลางแจ้งส่วนตัว 2160 เยน
Q.หากต้องการใช้บริการบ่อออนเซ็นกลางแจ้งส่วนตัวเพียงอย่างเดียวจะมีบริการรับส่งหรือไม่?
A.ขออภัย ทางเราไม่มีบริการรับส่ง โปรดเดินทางมาด้วยตัวท่านเอง
Q.ไม่ทราบว่าห้องใดบ้างที่ปลอดบุหรี่ และสูบบุหรี่ได้
A.ห้องสแตนดาร์ดและห้องเงะชินเทเป็นห้องที่สูบบุหรี่ได้ นอกนั้นคือห้องปลอดบุหรี่
Q.ค่าใช้บริการภายในอาคารสำหรับเด็กคืออะไร?
A.คือค่าใช้บริการภายในอาคาร
Q.ค่าใช้บริการนี้รวมค่าอยู่ในอาหารและที่นอนสำหรับเด็กแล้วหรือยัง?
A.ไม่รวมอยู่ในค่าอาหารและที่นอน
Q.กรณีขอเพิ่มอาหารและที่นอนสำหรับเด็กจะต้องจ่ายเงินเท่าไร?
A.อาหารเย็นเป็นอาหารไคเซกิแบบทั่วไปราคา 6800 เยน (ไม่รวมภาษี) สำหรับเด็กระดับชั้นประถมศึกษา และราคา 2500 เยน (ไม่รวมภาษี) สำหรับเด็กต่ำกว่าชั้นประถมศึกษาและเด็กเล็ก ส่วนอาหารเช้าราคา 1500 เยน (ไม่รวมภาษี) ส่วนค่าที่นอนราคา 1000 เยน (ไม่รวมภาษี)
Q.จะเสียค่ายกเลิกการจองตั้งแต่เมื่อไร?
A.กรณีต่ำกว่า 14 คน จะเสียค่ายกเลิกตั้งแต่ก่อนเข้าพัก 3 วัน หากแจ้งก่อนเข้าพัก 2,3 วัน จ่าย 30% แจ้งวันก่อนเข้าพักจ่าย 50% และแจ้งในวันเข้าพักจ่าย 100% กรุณาตรวจสอบรายละเอียดจาก URL ด้านล่าง
https://www.yumotokan.co.jp/world/thailand/cancellation/
Q.มีร้านสะดวกซื้อที่อยู่ใกล้ยูโมโตะคังหรือไม่?
A.มี เดินเท้า 2 นาที
Q.มีสถานที่เดินเล่นที่อยู่ใกล้ยูโมโตะคังหรือไม่?
A.มีสวนสาธารณะโอโงโตะออนเซ็นคังโคของเมืองโอทสึ ใช้เวลาเดินเท้า 1 นาที
Q.ที่สถานีเกียวโตมีที่รับฝากสัมภาระหรือไม่?
A.ในสถานีเกียวโตมีที่รับฝากสัมภาระชั่วคราว กรุณาตรวจสอบรายละเอียดจาก URL ด้านล่าง
http://carry-s.com/
Q.จะทราบวิธีการสวมชุดยูกาตะอย่างไร?
A.ทางเราจะมอบคู่มือแนะนำการสวมชุดยูกาตะให้เมื่อท่านมาถึง หากไม่เข้าใจโปรดสอบถามเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ
Q.กรุณาบอกวิธีการเดินทางจากสถานีเกียวโต
A.กรุณาขึ้นรถไฟสายโคเซอิ ชานชาลาที่ 3 จากสถานีเกียวโต นั่งรถไฟธรรมดาสายโคเซอิ และลงสถานีที่ 5 นั่นก็คือสถานีโอโงโตะออนเซ็น ซึ่งจะใช้เวลาเดินทางประมาณ 20 นาที